Adatkezelési hozzájárulás

Önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az Autó Széles Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 57., adószám: 10450183-2-15, képviselő: Széles István, adatvédelmi tisztviselő: Dr. Bölcskei Krisztián, info@adatvedelmiauditor.hu) mint adatkezelő részére különálló dokumentumban vagy szóban rendelkezésre bocsátott személyes adataimat az adatkezelő a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseknek és belső szabályainak megfelelve az alábbi célokból kezelje figyelemmel az adattakarékosság elvére:

Új termékajánlatok és akciók ismertetésecéljából kapcsolatba léphet velem
Automatizált döntéshozatal és profilozás érdekében kapcsolatba léphet velem
Új termékbemutatók céljából kapcsolatba léphet velem
Hírlevél küldése céljából felhasználja

Tudomásul veszem, hogy a személyes adataimnak a fent megjelölt célok bármelyike érdekében történő felhasználását az Autó Széles Kft.-nek tett írásbeli vagy személyes nyilatkozatommal bármikor módosíthatom vagy megszüntethetem. Az adatkezelő elérhetőségein kérhetek tájékoztatást, helyesbítést, törlést, és amennyiben a feltételek fennállnak, élhetek a korlátozás, tiltakozás, az adathordozhatóság jogával, továbbá fordulhatok hatósághoz (www.naih.hu) és jogaim megsértése esetén bírósághoz is.